Zasebnost

IZJAVA O SKLADNOSTI UPRAVLJANJA Z OSEBNIMI PODATKI

Podjetje NTM, Nataša Urbajs s.p., Olešče 68, Laško (v nadaljevanju: NTM) podaja svojim strankam
naslednjo izjavo:

 

1. Zavezujemo se in izjavljamo, da podjetje NTM, kot upravljavec osebnih podatkov upravlja osebne
podatke strank, ki so stranke spletne trgovine tattooshop.si. Če je za določen namen upravljanja
osebnih podatkov tudi drug subjekt, ki ni podjetje NTM, opredeljen kot upravljavec osebnih podatkov,
se v zvezi z določenim namenom upravljanja osebnih podatkov razkrije identiteto tega subjekta.

2. Nadalje se zavezujemo in navajamo, da tako upravljanje osebnih podatkov izvajamo v skladu z
zadevnimi pravili o upravljanju osebnih podatkov in upoštevamo določbo Uredbe (EU) 2016/679
Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem
pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov,
GDPR) ter nacionalne zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov ter področne zakonodaje
upoštevne pri poslovanju NTM.

3. Zavezujemo se, da bomo pri vsakem upravljanju osebnih podatkov ali vsaki dejavnosti obdelave
osebnih podatkov ravnali popolnoma v skladu z določbami predpisov, navedenih v točki 2 te izjave, in
bomo enako skladnost zahtevali tudi od naših obstoječih – pogodbenih – in prihodnjih – morebitnih –
partnerjev.

4. Izjavljamo, da bo podjetje NTM – pred začetkom upravljanja osebnih podatkov – storilo vse, kar je v
njegovi moči, da bo vsakemu posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, zagotovljena
pravica do pridobivanja informacij, da bi se zagotovilo, da razpolaga z jasnimi in natančnimi
informacijami o upravljanju njegovih osebnih podatkov in vseh njegovih pravicah v zvezi z upravljanjem
podatkov povezanih s tem in o možnostih glede pravnih sredstev, ki so mu na voljo.

5. Za podjetje NTM je varstvo osebnih podatkov ključna prednostna naloga pri upravljanju osebnih
podatkov, s čimer zagotavlja posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki, pravico da o njihovi
uporabi samoodločajo. Da bi se ta cilj dosegel, zagotavljamo v skladu z določbami predpisov, navedenih
v točki 2 te izjave, ustrezno varstvo osebnih podatkov, ki jih zberemo. Spletna trgovina tattooshop.si
za prenose vseh osebnih podatkov uporabnika uporablja tehnologijo SSL, ki skrbi za kodiranje vseh
informacij, poslanih z naročili.
Podatki, ki jih uporabnik zaupa upravljavcu, so zaupni. Podjetje NTM jih ne posreduje nepooblaščenim
tretjim osebam. Osebne podatke pa lahko posreduje zaupanja vrednim partnerjem ali po zakonski
dolžnosti, skladno z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

6. Nakupovanje v spletni trgovini in podatki o prejemniku pošiljke
Za točnost podatkov, ki jih vnese uporabnik, ponudnik ne odgovarja.
Podjetje NTM bo vpisane podatke do preklica uporabljal za obdelavo uporabnikovega naročila,
pripravo še bolj relevantnih ponudb in za marketinške analize, ki bodo pomagale izboljšati prodajni
proces. Podatki bodo lahko uporabljeni tudi za ponovno trženje. NTM podatke hrani do preklica ali
odjave skladno s slovensko zakonodajo. Uporabnik se lahko kadarkoli pisno odjavi z mailom, poslanim
na info@tattooshop.si. E-sporočilo mora vsebovati naslednje podatke: naslov sporočila naj bo »Izbris
osebnih podatkov«; v vsebini naročila mora biti navedeno ime in priimek uporabnika, naslov in
elektronski naslov, s katerim se je uporabnik registriral; sporočilo mora biti poslano z elektronskega
naslova, katerega je uporabnik navajal pri naročilu blaga.

7. Privolitev
Z uporabo spletnega mesta tattooshop.si se uporabnik strinja s splošnimi pogoji uporabe, objavljenimi
na tem spletnem mestu. Na tem mestu lahko uporabnik redno spremlja morebitne spremembe
splošnih pogojev ter posledično način in namen obdelave zbranih osebnih podatkov.
Z uporabo naše spletne strani uporabnik potrjuje da je prebral, razumel in se strinjal z vsemi pogoji
zaupnosti podatkov in načini uporabe carantaniatatoo.com.

Upravljavec osebnih podatkov je: NTM, Nataša Urbajs s.p., Olešče 68, Laško, Slovenija.
Morebitna vprašanja o zasebnosti in obdelavi osebnih podatkov lahko naslovite na
info@tattooshop.si.